Wat wil ik bieden?

Mijn streven is om mijn kennis, deskundigheid, talenten en levenservaring optimaal in te zetten om mensen en organisaties verder te helpen in hun ontwikkeling. Daarnaast zet ik mijn “patiënt expertise” in om zorginstellingen te ondersteunen in verandertrajecten met het doel de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. Ik geef mensen inzicht in het omgaan met emoties op het gebied van verandering en tegenslag. Ik geef op een bijzondere wijze aan hoe succesvol samen te werken, hoe te communiceren, welk (persoonlijk) leiderschap bij verandering gewenst is en op welke wijze dat leiderschap kan worden bereikt. Mijn uiteindelijke doel is dat mensen zich in hun functioneren prettiger voelen. Daarmee maak ik tevens organisaties beter; diverse onderzoeken hebben immers uitgewezen dat mensen die zich in hun functioneren prettig voelen, beter presteren en meer verbonden zijn met de organisatie waarin zij werkzaam zijn.

Bovenal wil ik werk doen waar ik in geloof, waar ik plezier in heb en waar ik goed in ben.

Waar richt ik mij op?

Met mijn levenservaring en deskundigheid zet ik mij in voor:

Coachingstrajecten voor individuen bij verandering en tegenslag en de daarvoor wenselijke persoonlijke ontwikkeling.

Bijdragen aan verdere verbetering van de kwaliteit van de zorg bij zorginstellingen door de unieke combinatie van mijn kennis en mijn “patiënt expertise” daarvoor in te zetten.

Advisering bij vraagstukken in bedrijven en organisaties op het gebied van veranderen en samenwerken.

Klankbord & sparringpartner zijn van leidinggevenden bij gewenste veranderingen en het leiderschap dat daarbij benodigd is.

Advisering en begeleiding bij vraagstukken in bedrijven en organisaties betreffende:

 • re-integratie, duurzame inzetbaarheid & diversiteit (alle ‘gender issues’);
 • arbeidsconflicten;
 • loopbaanvraagstukken;
 • arbeidsintegratie van mensen met een fysieke beperking;
 • verbetering van de beeldvorming over mensen met een fysieke beperking.

Het verzorgen van presentaties, gastcolleges en seminars over alle hierboven genoemde onderwerpen.

Hoe is mijn aanpak?

Mijn aanpak is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en ik stel steeds de mens centraal. Mijn werkzaamheden zijn altijd maatwerk en specifiek afgestemd op het individu of de organisatie. Mijn kracht zit in het gebruik van voorbeelden uit mijn levenservaringen, mijn deskundigheid  en mijn professionele bagage. Vooral mijn levenservaring zorgt voor een unieke, pragmatische en geloofwaardige no nonsens aanpak.

Daarbij staan de volgende thema’s in mijn werk centraal:

 • van stagnatie naar beweging;
 • van controle naar loslaten;
 • van onmogelijkheden naar kansen;
 • van wantrouwen naar vertrouwen;
 • van weerstand naar acceptatie;
 • van gewenst gedrag naar authenticiteit;
 • van geslotenheid naar openheid.

Met deze thema’s lever ik een bijdrage aan de ontwikkeling van mensen hoe om te gaan met verandering en tegenslag. Ik daag daarbij iedereen uit om eigen regie te nemen en grenzen te verleggen.

Mijn motto:

Alles kan. Soms een beetje anders, maar alles kan!!