Welkom op de website van Wheels of Change.

Wheels of Change is gespecialiseerd in de menskant van veranderen. Door de unieke combinatie van kennis en ervaringsdeskundigheid kan Wheels of Change laten zien dat veranderen niet bedreigend is, maar juist mogelijkheden en kansen biedt. Veranderen is een nieuwe start en daarmee ook een kans om te verbeteren. Op die manier wordt een “positieve draai” aan veranderen gegeven.

Wheels of Change is het bedrijf van Mariëlle Blankestijn. In 2004 liep zij tijdens een vakantie in Zuid Afrika door een dramatisch ongeval een dwarslaesie op. Dit betekende een ingrijpende verandering van een avontuurlijk, zelfstandig en sportief leven naar alles opnieuw moeten leren in een rolstoelgebonden bestaan; een worsteling met emoties van onzekerheid, angst, weerstand en boosheid, het leren loslaten en overgave aan wat het nu is.

“Door dit cruciale draaipunt heb ik een aantal belangrijke lessen geleerd. Ik heb zelf de regie gepakt en heb geprobeerd het maximale en positieve uit het leven te halen binnen mijn mogelijkheden. Met mijn beperkingen ben ik op zoek gegaan naar nieuwe en creatieve oplossingen. Uiteindelijk betekent het dat eigenlijk ‘alles nog kan’, dat elke verandering het einde is van een oude situatie en tevens het begin van iets nieuws. Ik weet uit eigen ervaring hoe om te gaan met de emoties van verandering en tegenslag. Ik heb ook ervaren, dat je tot veel meer in staat bent, dan je denkt.”

Wat bied ik?

Het is mijn doel en passie om mijn kennis en ervaring te delen met anderen door:

  • individuele coaching en begeleiding en
  • het geven van presentaties, seminars of gastcolleges aan bedrijven of opleidingsinstanties

»» Lees meer over mijn diensten

Mijn motto:

Alles kan. Soms een beetje anders, maar alles kan!!